Kalite yönetimi

Kurumsal kalite güvencesi

OEKO-TEX® Standards 100 kapsamındaki gönüllü test ve sertifikasyon sistemi tekstil zinciri boyunca üreticilerin sorumluluğunu esas almaktadır. Şirketler, uygunluk beyanları ile, OEKO-TEX® sertifikasının geçerlilik süresi boyunca üretimdeki ürünlerinin kalite açısından, yetkili enstitü tarafından test edilmiş olan temsil niteliğindeki numuneler ile aynı olduğunu yasal olarak bağlayıcı şekilde belgeler.

Sertifikanın düzenlenerek ilgili şirkete verilmesindeki ön koşul, Sertifikalandırma Başvurusunda yazılı olarak beyan edilmiş olunan yöntem tekniklerinin, renk ve yardımcı maddelerin, formüllerin ve malzeme bileşenlerinin Kalite Güvenlik Sistemi kapsamında başarılı bir şekilde düzenli olarak sağlandığının kanıtlanmasıdır.

Firma (Lisans sahibi) başka şirketler ve/veya ithalatçılar ile çalıştığı takdirde, kalite yönetim sisteminin bir kısmını bunlara aktarabilir. Ancak söz konusu ithalatçılar ve/veya şirketler de insan ekolojisine ilişkin gerekli güvenlik tedbirlerini işletmelerinde aldıklarını belgelendirmek zorundadırlar.

Eğer sertifikalı bir ürün üretimdeki yöntem değişikliği, yeni reçeteler ve farklı boyaların ve yardımcı araçların kullanımı sebebiyle kalite açısından değişecek olursa, bu tekstil ürünleri yetkili test enstitüsü tarafından yeniden test edilmelidir ve ürünün nitelikleri ilave bir sertifikada belgelenmelidir.

OEKO-TEX® topluluğunun kalite yönetimi

Uluslararası OEKO-TEX® topluluğu, çok sayıdaki önlem ile ürün güvenliği, test standardının korunması ve OEKO-TEX® test markasının korunmasına yönelik faaliyette bulunmaktadır. Bu önlemlere şunlar dâhildir:

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX® (test yöntemi) ve şirketin dâhilî Guide Book'unda (Kılavuz Kitapçığında) tanımlanmış olduğu gibi, dünya çapında tutarlı bir test sitematiği.
  • Düzenli olarak teknik personel ile yapılan toplantılar ve tüm onaylı test enstitülerinden temsilciler ile uzman toplantıları çerçevesinde eğitim ve bilgi alışverişi.
  • Araştırma ve kriterlerin geliştirilmesi.
  • Test enstitüleri arası dairesel testler.
  • Test kalitesinin denetlenmesi ve eğitim ile ilerletilmesi amacıyla uluslararası OEKO-TEX® topluluğunun temsilcileri ile enstitülerinin denetiminin yapılması.
  • İdeal sertifikasyon sürecinin sağlanması ve işletmenin kalite yönetiminin hedefli olarak desteklenmesi içim Firma denetimleri

Firma denetimleri

OEKO-TEX® sistemine dâhil işletmelerde şirket genelinde kalite yönetiminin hedefli biçimde desteklenmesi ve ideal hale getirilmesi amacıyla OEKO-TEX® üyesi enstitülersertifikasyonun zorunlu bir parçası olarak, başvuru yapmış olan şirketi denetler.

Şirketleri yerinde ziyaret etmek, denetleyicilerde işletimin durumu hakkında bir görüş oluşmasını sağlar. Bu sayede denetçi, sıkça gelen sorular konusunda işletmeye sistematik olarak danışmanlık sağlayabilmekte. Buna, örneğin numune malzeme seçiminde yönlendirme, sertifikanın üstündeki ürün grubu tanımlarını oluşturma, kullanılan boya, yardımcı araç ve kimyasalları, çıkış malzemeleri ve bileşenleri dâhil ederek doğru ve bütün olarak bildirme konularında yardım da dâhildir.

Ayrıca, OEKO-TEX® kriterlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olan kalite görevlilerinin eğitimine ek olarak, ihtiyaç duyulduğu sürece, şirketler denetleyicilerden OEKO-TEX® etiketinin ürün tanımlanması, pazarlama ve satışta yasal olarak uygun nasıl kullanılabileceği hakkında bilgi edinirler.

Firma denetimi sertifika verilmeden kısa bir süre önce veya sonra gerçekleşir ve her üç yılda bir tekrarlanır.

Kontrol testleri

Uluslararası OEKO-TEX® topluluğu her yıl düzenlenen tüm sertifikaların en az %20'lik bir kısmına ilişkin ürün kontrollerini finanse etmektedir.

Yetkili üye enstitüleri, piyasada OEKO-TEX® etiketli ürünler satın alıp, bu ürünlerin insan ekolojisine yönelik niteliklerinin üreticinin uygunluk beyanında belirttiği gibi test numuneleri ile aynı olup olmadıklarını kontrol eder.

Önceki aşamalardan gelen ürünlerin kontrolü, üreticiler tarafından bırakılan numune malzemelere dayanılarak yapılır.

Gerekli kriterlerin karşılanmaması durumunda, yetkili OEKO-TEX® enstitüsü ilgili lisans sahibinden bulunan hataların hemen düzeltilmesini ve düzeltilmiş üretimden, yeniden kontrol edilmek üzere, numune göndermesini talep eder.

Ürün kontrolleri çerçevesinde ortaya çıkan bariz kusur tekrarları neticesinde mevcut OEKO-TEX® Sertifikası iptal edilir.

Firma kontrolleri

Piyasada yapılan ürün kontrollerine ek olarak, uluslararası OEKO-TEX® topluluğu dünya çapında OEKO-TEX® sertifikasına sahip olan şirketlere habersiz işletme denetimleri yapan bağımsız denetçiler çalıştırmaktadır.

Bu denetçiler, üretim koşullarının OEKO-TEX® Standards 100'ün gereğine uyup uymadığını yerinde kontrol eder ve gerektiğinde şirketlere kalite yönetim sistemlerini nasıl optimize edebileceklerine dair fikir verirler.

Marka haklarının korunması

"Tekstil Güvencesi - Zararlı maddeler karşı test edilmiştir STANDARD 100 by OEKO-TEX®'e göre" etiketinin yaygınlaştırılması ve tanınma oranı açısından tescilli Marka Haklarının efektif bir şekilde korunması gerekmektedir.

Eğer kontrol testleri, şirket ziyaretleri ve markanın denetimi çerçevesinde yetkili OEKO-TEX® üyesi enstitüleri tarafından sertifikalı ürünlerde düzensizlikler tespit edilirse, bu, sertifikanın iptal edilmesine yol açabilir.

Bu, özellikle aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

  • Üretici tarafından rastgele kontrol edilen ürün ile ilgili verilen bilgiler test numunesi ile uyuşmuyorsa.
  • Üretici, sertifikalandırılmış ürünlerinde gerçekleştirdiği teknik özellik değişikliğini uluslararası test enstitüsüne hiç veya zamanında bildirmemişse. OEKO-TEX® topluluğuna bağlı yetkili
  • Sertifikalandırılmış tekstil ürün işareti Standardın Taleplerine tekabül etmiyorsa. Marka işaretinin taklidi ve suistimali cezai durum teşkil eder ve OEKO-TEX® topluluğu tarafından ceza hukuku ve medeni hukuk çerçevesinden takip edilir.