Sertifikasyon

STANDARD 100 by OEKO-TEX® standardında ürün sertifikasyonu, şirkete tekstil zinciri boyunca ideal bir araç olur ve işletmenin kalite yönetimi için net bir değer artışıdır. Görevli enstitü veya yetkili Sertifikasyon merkezi tarafından düzenlenen OEKO-TEX® sertifikası, 12 ay boyunca geçerlidir. Bu sertifika, üzerinde belirtilen maddelerin STANDARD 100 by OEKO-TEX®' göre başarıyla test edildiğini ve bir ürün sınıfının tüm koşullarını yerine getirdiğini belgeler.

Avantajlar

OEKO-TEX® test kriterlerinin dünya çapında aynı şekilde uygulanması sayesinde STANDARD 100 by OEKO-TEX®'e göre sertifika almış olan tekstil ve giyim şirketleri arasında hem sevkiyat tanımlarında şeffaflık sağlanmış oluyor hem oluşabilecek sorunlar durumunda bilgi akışı kolaylaştırılmış oluyor.

Bu da daha fazla üretim güvencesini sağlamakta ve tekstil zincirinde yer alan birçok alıcı artık. OEKO-TEX® kriterlerini teslimat şartlarının sabit bir parçası olarak talep ettiğinden, şirketlerin kendi ürünlerini satma şansını da artırmaktadır.

OEKO-TEX® Sistemindeki bir diğer avantaj, sertifikasyon için gereken masrafların tekstil zincirinde yer alan tüm ilgili şirketlere eşit dağılımıdır.

Üretilen ürünlerin insan ekolojisi açısından söz konusu güvenliği ile ilgili sorumluluk, katkı maddeleri ve donatımlardaki kimyasal kullanımını üretimsel açıdan değiştirebilen taraflara aittir.

Daha önce sertifikalandırılmış olan başlangıç maddelerinin kullanımı sayesinde bir ürünün iki kere test edilmesi gerekmediğinden, artı maliyetten de tasarruf edilmiş olunur. Her bir üretim aşamasında sadece üretime yeni eklenen elemanlar test edilir.

Ön koşullar

Tekstil ürünlerinin STANDARD 100 by OEKO-TEX®'e göre sertifikalandırılabilmesi, sadece tüm bileşenleri istenilen kriterleri yerine getirebiliyorsa mümkündür. Sertifikasyon işlemi, üreticinin yazılı bir başvuruyu dünya çapında bulunan onaylı test enstitülerinden veya resmî irtibat merkezlerinden birine yapmasıyla gerçekleşir. Test kalitesinin değişmeden aynı seviyede kalmasını sağlamak için, gönderilen numuneler, sadece Avrupa ve Japonya'da bulunan üye enstitülerde test edilir.

Görevli test enstitüsü, yani görevli sertifikasyon merkezi, üreticinin uygunluk beyanını oluşturur ve bu beyan, başarıyla test edilmiş olan tekstil numuneleri ile on iki aylık lisans süresi boyunca üretilen ürünlerin her zaman aynı kalitede olduğunu belirtir.

OEKO-TEX® ürün sertifikasyonunun bir diğer ön koşulu, firma denetimleridir ve bu denetimlerde OEKO-TEX® test enstitülerinin denetleyicileri, başvuruda bulunmuş olan şirket ile beraber, ideal bir sertifikasyon süreci yaratmak ve sertifikanın süresi boyunca insan ekolojisi açısından değişmeyen bir ürün kalitesini sağlamak için işletmenin kalite yönetimini ve üretim süreçlerini inceler.

Bir OEKO-TEX® sertifikasyon işleminin değişmeyen bir diğer parçası, düzenli olarak yapılan ürün kontrolleridir. Bu kontrolleri OEKO-TEX® enstitüleri, gerekli kriterlerin devamlı karşılanmasını sağlamak için sektörde düzenli olarak gerçekleştirmektedir.

Maliyet

OEKO-TEX® sertifikasyonun maliyeti; lisans ücretinden, firma denetimlerinin görevli test enstitüsü tarafından yapılırken doğan masraflardan ve laboratuvar giderlerinden (teste göre değişiklik gösterir) oluşur. Fiyat teklifi her zaman için yetkili enstitüden alınabilir.

Sertifikanın uzatılması, sadece bir işlem ücreti karşılığında gerçekleşir. Laboratuvar testi ile ilgili maliyetlerde, eklenen yeni ürünlerin farklı test giderleri dikkate alınır.

Görevlendirilen kontrol enstitüsü tarafından zorunlu olarak gerçekleştirilen firma denetimleri üç yılda bir yapılır ve zamanı geldiğinde lisans ücreti ile birlikte hesaplanır.

İlk sertifikasyon
Sertifika süresinin uzatılması
Sertifika kapsamının genişletilmesi
Taahhütnameli başvuru

STANDARD 100 by OEKO-TEX®'e göre ürün sertifikasyonu yapılabilmesi için ön koşul, enstitüsüne resmî geçerliliği olan yazılı bir başvurunun yapılmasıdır. uluslararası OEKO-TEX® topluluğunun yetkili bir Her başvuru formu ürün beyanına yönelik soruların yanı sıra bir Taahhütname, başlangıç maddeleri tedarikçilerinin, kullanılan renk maddelerinin ve yardımcı maddelerin listelenmesi için gerekli formları ve zemin kaplamaları, süngerler ve yataklar ile ilgili numunelerin tam olarak tanımlanması için öngörülmüş olunan bir sayfayı kapsamaktadır.

Üretici tarafından sertifikalandırma başvurusunda verilen bilgiler, başlangıç maddelerinden son ürüne kadar söz konusu olan ürün akışının sistematik olarak kaydedilmesini mümkün kılmaktadır. Bu bilgiler, test enstitülerinin test kapsamını belirlemesi ve mümkün olduğunca aynı nitelikte olan ve ortak ürün sınıfı talepleri gereğince test edilen ürün gruplarının oluşturulması açısından esas teşkil ederler.

Doğru ve eksiksiz bilgiler sertifikasyon sürecini kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. Önemli olan şey, her şirketin sattığı ürünleri için bir sertifikaya ihtiyacı olduğudur. Bu sayede, OEKO-TEX® Kriter Listesi'nde bulunan koşulların, şirketin kendi kalite yönetimine entegre edilmiş olduğu belgelenmiş olur.

Ürün verilerinin sistematik olarak kaydedilebilmesi için başvuru formu tekstil zinciri boyunca söz konusu olan işleme aşamalarına özgü genel soruları ve zorunlu bilgileri içermektedir. Bunlar örneğin:

  • Elyaf ilavesi ve hazırlanışı bilgilerinin verilmesi (iplik üreticisi)
  • İplik tedarikçilerinin listelenmesi (dokuma üreticisi)
  • Boyama, baskı ve takı işlemleri hakkında bilgi verilmesi (işlemeci)
  • Kumaştan dolgu malzemesine ve aksesuarlara kadar ürünün tüm bileşenlerinin tedarikçilerinin bildirilmesi (konfeksiyoncu)

Taahhütname

Taahhütnamenin imzalanmasıyla, başvuruda bulunan taraf, başvurusundaki tüm bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorumluluğu üstlenir. Özellikle kullandığı ham maddelerde, yöntem tekniğinde ve formüllerde yapmış olduğu her tür değişikliği görevlendirilen test enstitüsüne ve/veya sertifikasyon merkezine derhal bildirmekle yükümlüdür.

Bunun yanı sıra şirket OEKO-TEX® sertifikasyon sistemine ilişkin düzenlemeleri kabul ettiğini beyan ve bu düzenlemeleri örneğin etiket kullanımında doğru bir şekilde uygulayacağını taahhüt eder. Buna, mevcut sertifika süresinin sona ermesi veya mevcut sertifikanın iptal edilmesi halinde şirketin ürünlerini OEKO-TEX® etiketi ile işaretlemeyeceği ve tanıtımını yapmayacağı taahhüdü de dâhildir.

Temsil niteliği taşıyan numune seçimi

Seçime yönelik talimatlar

Sertifikasyonu yapılacak olan ürün grubunun tanımlamasını göz önünde bulundurarak, test numuneleri tüm ürün grubunu kapsamalıdır.

Yetersiz bir numune seçimi, sertifikasyonu yapılan ürün grubunun daraltılmasına sebep olabilir.

Paketleme kuralları

Numunelerin korunması ve doğru, yinelenebilir ve anlamlı test sonuçlarının elde edilmesi için, test numunelerin ambalajı, belli kalite standartlarına uyuyor olmalıdır.

  • Test numuneleri, daima yırtılmayan polietilen folyo veya polietilen çuvallarla paketlenmelidir. Bu sayede, nakliye sırasında kirlenme önlenmiş olur.
  • Ambalaj çift katlı olmalıdır ve seloteyp ile sarılmalıdır.

Mefruşat ürünlerinin paketlenmesi

  • Test numuneleri teker teker şeffaf plastik torbalara konmalıdır ve hava geçirmeyecek şekilde paketlenmelidir (emisyon testi için zorunludur!).
  • Test numunesinin tanımı, sertifikasyon başvurusunun ekine uygun olarak mutlaka ilave edilmelidir.

Test numunelerinin yalnızca karton veya kağıda paketlenmesi, kesinlikle yapılmaması gereken bir şeydir!

Laboratuvar testi

Ürün ve üretim verilerinin sistematik olarak alınmasının ardından, görevli olan test enstitüsü test edilecek ürünler için bireysel test planını oluşturur.

Bunun ardından tekstil ürün, kesin olarak tanımlanmış "bir en kötü senaryo" metodu ile OEKO-TEX Kriter Listesi'nin parametrelerine göre test edilir. Yani, ürünler örneğin en kalın kaplama, en koyu boya veya en yüksek aksesuar miktarı ile test edilirler.

Test raporu

Başvuruyu yapan tarafın laboratuvar testinden göndermiş olduğu numunelerin sonra,görevlendirilmiş olan test enstitüsü, numunelerin, sertifikasyonu yapılacak olan ürün grubu için temsil edebilir nitelikte olduğuna dair bireysel bir test raporu düzenler.

Test raporu, test sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde belgelendirir ve özellikle limit aşımlarını ve yapılması gereken düzeltmeleri gösterir. Şirketin başvurusu ile uygun biçimde, seçilmiş olan ürün sınıfının koşulları test edilir. İlgili ürün sınıfının sınır değerleri, değerlendirme ölçütü olarak kullanılır.

Test raporuna enstitünün yorumu dâhildir ve bu yorumda ürün grubu da belirtiler ve ilgili ürün grubu için sertifika verilebileceği konusu onaylanır. Gerçekleştirilen testler ile ilgili masraflar ilgili enstitü tarafından faturalandırılır.

Uygunluk beyanı

Başarılı biçimde test edilmiş ürünlerin "Textiles Vertrauen" ("Güvenilir Tekstil") etiketi ile satılabilmesi için, başvuruyu yapan taraf, yürüyen üretimdeki ürünlerinin gönderilmiş olan numuneler ile 12 aylık lisans süresi boyunca insan ekolojisi açısından uygun olduğunu, sertifikasyondan önce EN 45014'e göre bir uygunluk beyanında yazlı olarak beyan etmelidir Bunun için ön koşul, şirketin kalite yönetiminin uygun olması ve görevli enstitü tarafından tanınmış olmasıdır.

Başvuru sahibi Uygunluk Beyanını verdikten sonra ürettiği veya satışa sunduğu tüm ürünlerinin kalitesi ile ilgili sorumluluğu münferiden üstlenmiş olur. Ancak Kalite Güvence ile ilgili bazı kısımların diğer üreticilere, tedarikçilere ve ithalatçılara aktarılması mümkündür. Böyle bir aktarım söz konusu olduğu durumlarda da ürün kalitesinin korunması için gereken tedbirlerin alındığı yetkili enstitüye inandırıcı bir şekilde kanıtlanmalıdır.

Garanti edilen kalitenin tutulması amacıyla OEKO-TEX® topluluğunun sertifikanın süresi boyunca, masrafları lisans sahibi tarafından karşılanacak şekilde, sertifikalı en fazla iki ürünü kontrol testlerine tabi tutabileceği, yazılı uygunluk beyanıyla başvuran tarafından kabul edilmiş oluyor.

Firma denetimleri

OEKO-TEX® sertifikasyonunun bir diğer parçası, yazılı evraklara ve yapılan laboratuvar testleri için gönderilmiş olan numunelere ek olarak, başvuran tarafın şirketin sertifikalı ürünlerinin üretildiği tesisine yapılan firma denetlemesidir.

Yeniden sertifikasyonlardaOEKO-TEX® üyesi enstitülerin denetleyicileri tarafından yapılan firma ziyaretleri, sertifikasyon sürecinin sonlanmasına yakın bir zamanda (en geç başvuruyu takip eden ilk yarım yıl içerisinde) yapılır. Genel olarak firma ziyaretleri üç yılda bir gerçekleştirilir.

Firma denetimlerinin hedefi, ideal sertifikasyon koşullarının tutulmasının sağlanmasıdır; hem görevli test enstitüsü için (teknik şartların onaylanması) hem başvuran için (numune seçimi, ürün grubu tarifi, sertifika çeşitleri, etiket kullanımı, kalite yönetim önlemleri vs. konularında sistematik danışma alarak en iyi oranda fayda maliyeti sağlanması).

Testing and certification process according to STANDARD 100 by OEKO-TEX®