Temelde yatanlar

Tüketiciler için güvenilir bir ürün etiketinin ve tekstil ile giyim ürünlerinde zararlı maddelerin değerlendirmesine yönelik standart bir güvenlik ölçütünün hedeflerini gerçekleştirmek için, OEKO-TEX® sistemi şu yapı taşlarını öngörmektedir:

  • Dünya çapında standart ve bilimsel açıdan kanıtlanmış (tekstil ve insan ekolojisi açısından geçerli olan) test kriterleri
  • Belirlenmiş sınır değer ve kitlelerin her yıl yeniden değerlendirilmesi ve geliştirilmesi. Tekstil ürünlerinin, sektör hakkında gerekli birikime sahip olan bağımsız test enstitüleri tarafından
  • test edilmesi ve sertifikalandırılması.
  • Üretimin tüm aşamalarında ham maddelerin, ara ve son tekstil ürünlerinin test edilmesi (blok yapı ilkesi).
  • OEKO-TEX® sertifikalı kaynak malzemelerin kullanımı, daha düşük maliyetler sağlar ve test işleminde sinerjik etki yaratır.
  • Şirketlerin dâhilinde yapılan kalite yönetimi vasıtasıyla ürün uygunuğunun sağlanması. Optimal sertifikalandırma sürecinin gerçekleştirilmesi ve şirket dâhilindeki kalite yönetiminin hedefli biçimde desteklenmesi amacıyla yapılan şirket denetimleri ve OEKO-TEX® Topluluğunun bağımsız deneticileri tarafından periyodik aralıklarla piyasada yapılan kontrol testleri ve firma denetimleri.
  • periyodik aralıklarla piyasada yapılan kontrol ve testlerbağımsız deneticileri tarafından yapılan firma denetimleri OEKO-TEX® Topluluğunun