Indragna certifikat

Här finns en aktuell översikt över de certifikat som underkänts vid de regelbundna produktkontrollerna som utförs av International OEKO-TEX® Associationoch därför har dragits in.

För närmare upplysningar, kontakta OEKO-TEX® sekretariat.