Aktiva kemiska produkter

Här finns översikter över aktiva kemiska produkter, som kontrollerats av oberoende toxikologer och bedömts ofarliga för människans hälsa, om de används enligt märkning och på avsett sätt. Säkerhetsbedömningarna grundar sig på information, provningsrapporter, recept, osv., som tillverkaren av respektive produkt ställt till förfogande. De provningsrapporter som använts för denna bedömning har utarbetats av ackrediterade toxikologiska och/eller dermatologiska institut.

De accepterade aktiva kemiska produkterna på OEKO-TEX®-listan är i enlighet med gällande EU-förordning, i synnerhet med artikel 95 listan över biocidprodukter med förordningsnr. 528.

OEKO-TEX® OEKO-TEX® Association förbehåller sig rätten att på grundval av nya vetenskapliga rön utan föregående meddelande avlägsna produkter från listan. Vid eventuellt avlägsnande av produkter från följande lista kan inga som helst rättsliga anspråk ställas. De nedan listade produkterna är inte på något sätt att betrakta som rekommenderade produkter. Införandet i listan sker uteslutande på respektive sökandes eget ansvar.