Information om etikettanvändning

Etiketten "Trygg textil – Testad för hälsofarliga ämnen enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®" är ett internationellt rättsligt skyddat varumärke. För att undvika missbruk måste du därför alltid följa specifikationerna för utformningen från STANDARD 100 by OEKO-TEX® när du märker dina produkter med etiketten eller använder den i annat kommersiellt syfte.

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande utformningsreglerna. Vi hjälper dig gärna.

Information om etikettanvändning

För att textilprodukter ska få märkas och marknadsföras med OEKO-TEX®-etiketten måste samtliga beståndsdelar inklusive tillbehör utan undantag uppfylla kraven i kriteriekatalogen. Som bevis för detta gäller det utfärdade OEKO-TEX®-certifikatet.

En OEKO-TEX®-etikett är bara giltig om den bär ett verkligt tilldelat provningsnummer och uppgifter om det ansvariga provningsinstitutet. Dessa uppgifter måste dessutom alltid överensstämma med företagets egna certifikat.

Konfektionerade slutprodukter ska alltid ha ett eget provningsnummer, även om alla ingående delar redan är godkända och certifierade enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

På grund av de olika försäljningskanalerna hos tyg- respektive fyllnadsmaterialstillverkare får tyg till sängkläder inte märkas med OEKO-TEX®-etiketten på utsidan förrän både tyg och fyllning godkänts i provning enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Ett specialfall utgör produkter som inte omfattas av OEKO-TEX®-kriteriekatalogen i sin helhet. De får inte som enhet bära en synlig OEKO-TEX®-etikett för att undvika vilseledning av konsumenten. Exempel på sådana enskilda beståndsdelar som kan certifieras enligt OEKO-TEX® är:

 • Möbelklädslar för sittmöbler
 • Säkerhetsbälten för motorfordon
 • Tillbehör till barnvagnar
 • Dynor för sol- och trädgårdsmöbler
 • Sittunderlag som kan köpas separat i handeln

Rådgör i sådana fall med kontaktpersonen på ditt ansvariga OEKO-TEX®-institut.

Grafisk utformning

Följande regler för färggivning av OEKO-TEX®-etiketten måste enligt lag följas vid all kommersiell användning av etiketten. Oberoende av respektive användningsområde är det önskvärt med enhetlig användning av OEKO-TEX®-etiketterna, för att upprätthålla provningsetikettens igenkänningsvärde.

 • Den minsta bredden för etiketten är 27 mm (för att säkerställa en tillfredsställande läsbarhet).
 • Etikettens höjd kan variera beroende på etikettextens språk.

I designen för märket måste följande färger användas:

Om för någon anledning, endast två särskilda färger kan användas för etiketten, kan märket reproduceras dikromatiskt med extra tillstånd från testinstitutet.

Om trycket är utfört i gråskala har följande värden använts:

Språklig utformning

 • Om ett visst språk använder omljudet för utskrift och tryck, är det tillåtet att använda, till exempel, "Öko-Tex®" eller "Øko-Tex®" istället för "OEKO-TEX®" och i referens till "STANDARD 100 av OEKO-TEX®".
 • Märkning kan vara nationellt rekommenderat, särskilt i de skandinaviska länderna. För övriga är märkning den sökandes eget ansvar.
 • Översättningsvarianter av etikettens text ”TRYGG TEXTIL – Testad för hälsofarliga ämnen enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®" som inte godkänts av OEKO-TEX® Association är inte tillåtna, eftersom de kan förändra eller förvanska etikettens budskap.
 • För närvarande finns ca 30 godkända språkversioner av etiketten för alla viktiga målmarknader där OEKO-TEX®-certifierade produkter säljs. På begäran kan OEKO-TEX®-sekretariatet även ordna med en auktoriserad översättning till språk som ännu inte är tillgängliga.

Entydig produkthänvisning

Vid varje form av kommersiell användning av OEKO-TEX®-etiketten (produktmärkning, marknadsföring, försäljning) måste det tydligt framgå vilken produkt som OEKO-TEX® märket syftar på.

Detta gäller både för placeringen av OEKO-TEX®-etiketten själv och för produktmärkning i textform, där det under korrekt angivande av provningsnummer och provningsinstitut hänvisas till en befintlig OEKO-TEX®-certifiering.

Ytterligare text utöver provningsmärkets godkända ordalydelse får endast placeras utanför etiketten.

Skyddat varumärke

OEKO-TEX®-etiketten är ett internationellt registrerat varumärke, som är rättsligt skyddat genom Madridprotokollet.

 • Förfalskningar och missbruk av varumärket beivras straff- och civilrättsligt.
 • En OEKO-TEX®-etikett är bara giltig om den bär ett verkligt tilldelat provningsnummer och uppgifter om det ansvariga provningsinstitutet. Dessa uppgifter måste dessutom alltid överensstämma med företagets egna certifikat.

På så sätt kan OEKO-TEX® Association när som helst kontrollera om företaget i fråga har rätt att använda etiketten. Denna princip om entydig kontrollerbarhet hör till certifieringssystemets grundläggande principer och säkerställer slutkonsumentens förtroende för märket.