Provningsmetoder

De testmetoder som används inom ramen för OEKO-TEX®-provningar av de auktoriserade medlemsinstituten är sammanfattade i det normativa dokumentet "STANDARD 100 by OEKO-TEX® – Testing procedures".

Laboratorieprovningarnaomfattar för närvarande cirka 100 provningsparametrar och bygger på internationella provningsnormer och andra erkända provningsmetoder. Till dessa hör exempelvis även simuleringsprovningar, som beaktar alla tänkbara sätt för skadliga ämnen att komma in i människokroppen (oralt, via huden eller andningen).

Provningens omfattning för en viss textil beror på de i respektive bearbetningssteg använda kemikalierna, som förändrar produktens kvalitet. Omfattningen av de humanekologiska kraven beror på varans avsedda användning. I princip gäller: Ju intensivare hudkontakt en textilprodukt har, desto strängare gränsvärden måste uppfyllas.

Testing and certification process according to STANDARD 100 by OEKO-TEX®