Provningskriterier

En central punkt för STANDARD 100 by OEKO-TEX® sedan den infördes 1992 är att utveckla provningskriterier, gränsvärden och testmetoder på vetenskaplig grund. På grundval av sin omfångsrika och stränga åtgärdskatalog med flera hundra föreskrivna enskilda substanser tar STANDARD 100 by OEKO-TEX® hänsyn till:

  • Viktiga lagstadgade föreskrifter såsom förbjudna azofärgämnen, formaldehyd, pentaklorfenol, kadmium, nickel etc. etc.
  • Många hälsovådliga kemikalier även omt de hittills inte har reglerats i lag.
  • Krav i bilagorna XVII och XIV av Europeiska unionens kemikalieförordningen REACh samt ECHA SVHC-kandidatlistan som OEKO-TEX® gemenskapens expertgrupper har bedömt vara relevanta för dukar, textilier, kläder eller tillbehör. Diskussioner och utvecklingar som har bedömts vara relevanta tas i beaktande så snart och så effektivt som möjligt vid uppdateringar av krav i STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
  • Krav från den amerikanska Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) gällande bly.
  • Talrika andra miljörelevanta substansklasser

Med decennier av erfarenhet bidrar STANDARD 100 by OEKO-TEX®0 ur konsumentens synvinkel därmed till en hög och effektiv produktsäkerhet. Kontrollkriterier och gränsvärden överskrider flera gånger nationella och internationella giltiga normer. Omfångsrika produktkontroller och regelbundna företagsrevisioner ser dessutom till att industrin globalt sett sensibiliseras för en ansvarsfull hantering av kemikalier. Med detta koncept har STANDARD 100 by OEKO-TEX® en ledande roll sedan många år.

En komplett översikt över alla provningsparametrar och gränsvärden finns under fliken "Gränsvärden".