Konfektionerade artiklar

För att hålla extrakostnaderna för en OEKO-TEX®-certifiering på en rimlig nivå även för konfektionsföretag, tillåter OEKO-TEX®-systemet uttryckligen användning av utgångsmaterial som redan är OEKO-TEX®-certifierade.

Konfektionerade slutprodukter behöver dock alltid ett eget provningsnummer, även om alla ingående delar redan har kontrollerats och godkänts enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Varje konfektionsföretag måste alltså självt aktivt delta i OEKO-TEX®-certifieringssystemet under tillverkningsstadiet för att få märka sina produkter med ett eget licensnummer. Slutprodukten får inte märkas med flera OEKO-TEX®-etiketter eller med ett tidigare certifikatsnummer tillhörande redan certifierade ingående beståndsdelar.

Den avtalsmässiga integrationen säkerställer att konfektionsföretaget inte bara uppfyller kraven i OEKO-TEX® kriteriekatalogen för sina varor i uppdragsspecifika undantagsfall, utan att den nödvändiga produktsäkerheten konsekvent integreras i det egna kvalitetssäkringen.