Byggstensprincip

Produktcertifieringen enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® är uppbyggd på ett modulärt sätt, vilket innebär att textila produkter kan testas och certifieras i alla produktionsled (inklusive tillverkning av tillbehör).

Certifikat kan även utfärdas för

➔ Råmaterial, fiber, filament
➔ garner, råa och förädlade
➔ tyger, råa och förädlade (färgade, tryckta, utrustade)
➔ konfektionerade färdigprodukter
➔ textila och icke-textila tillbehör

Komponenter i en slutprodukt som certifierats en gång, godkänns mot uppvisande av ett giltigt certifikat och representativa materialprover även i efterföljande processled och behöver inte kontrolleras på nytt i den färdiga produkten.

Tack vare denna byggstensprincip kan man undvika dubbelkontroller och kostnaderna för certifieringen fördelar sig över alla produktionsled. Därmed är OEKO-TEX®-certifieringen intressant även för konfektionsföretag med komplext uppbyggda artiklar.

Ansvaret för den humanekologiska kvaliteten på en slutprodukt ligger hos tillverkaren, som genom sitt val av ingående delar påverkar sina produkters kemiska sammansättning i varje processled. OEKO-TEX®-certifikatet återspeglar detta ansvar under ett år av den OEKO-TEX®-konforma produktionen, som förutsätter en avtalsmässig integrering av företaget i OEKO-TEX®-systemet.