Koncept

Textilindustrin kännetecknas av en form av samarbete där produktionsleden, från råmaterial till färdig produkt, ofta befinner sig på olika platser på jordklotet. Denna starkt splittrade struktur återspeglas i de komplexa leveransrelationerna för alla berörda företag längs den textila kedjan. Till detta kommer de enskilda textilproducerande ländernas miljöbestämmelser.

Det är här som grundtanken med STANDARD 100 by OEKO-TEX® har sin ansats: Syftet med kriteriekatalogen är att utjämna de nuvarande skillnaderna i världen vad gäller synen på hälsofarliga ämnen. Med OEKO-TEX®-systemet kan eventuella källor där problematiska ämnen kommer in i olika led i tillverkningen upptäckas och åtgärdas. Så snart en textilprodukt får en ny sammansättning eller dess material förändras kemiskt, krävs en ny provning.

  • För företag som arbetar inom textil- och klädbranschen är OEKO-TEX® kriteriekatalog en enhetlig och vetenskapligt grundad bedömningsnorm för utvärdering av potentiellt skadliga ämnen i textilier i en globalt organiserad och starkt fragmenterad textilproduktion.
  • För intresserade slutkonsumenter signalerar Oeko-Tex®-etiketten de extra fördelar som de kan få av testad säkerhet i form av hudvänliga kläder och andra textilprodukter. På så sätt erbjuder kontrollmärket viktig hjälp vid konsumentens köpbeslut.