Grundläggande principer

För att förverkliga målsättningen att vara en pålitlig produktetikett för konsumenterna och en enhetlig säkerhetsnorm för textil- och klädestillverkarna föreskriver OEKO-TEX®-systemet följande element:

  • Globalt enhetliga och vetenskapligt grundade (textil- och humanekologiskt relevanta) provningskriterier.
  • Årlig omarbetning och vidareutveckling av de fastställda gränsvärdena och kriterierna.
  • Kontroll och certifiering av textilprodukterna av oberoende kontrollinstitut med lämplig fackkompetens.
  • Provning av textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla steg av bearbetningen (byggstensmetoden).
  • Användning av OEKO-TEX®-certifierade utgångsmaterial leder till synergieffekter vid efterföljande provning, bland annat en minskning av provningskostnaderna.
  • Produktkonformitet genom intern kvalitetsstyrning inom företagen.
  • Granskning av företag för att säkerställa en optimal certifieringsprocess och målinriktat stöd av företagens kvalitetssäkring.
  • Produktövervakning genom regelbundna kontroller på marknaden och företagsrevisioner genom oberoende revisorer från OEKO-TEX® Association.