Produse chimice active

Aici găsiți listele produselor chimice active care sunt controlate de toxicologi independenți și evaluate ca fiind inofensive pentru sănătatea umană, în măsura în care sunt utilizate așa cum este indicat și prevăzut. Evaluările securității se bazează pe informații, rapoarte de verificare, rețete etc., care au fost puse la dispoziție de către fabricant pentru produsul corespunzător. Rapoartele de verificare luate în considerare la această evaluare au fost întocmite de institute de toxicologie și dermatologie acreditate.

Produsele chimice active, certificate conform listei OEKO-TEX®, corespund reglementărilor europene actuale și în special Articolului 95 din Regulamentul nr. 528 privind produsele biocide.

Asociaţia OEKO-TEX® își rezervă dreptul ca pe baza noilor descoperiri științifice să retragă din listă produse fără preaviz. Împotriva eliminării produselor din lista de mai jos nu se pot ridica pretenții legale. Produsele menționate mai jos nu trebuie înțelese nicidecum ca produse recomandate. Înregistrarea în listă se efectuează pe răspunderea exclusivă a solicitantului respectiv.