Indicaţii privind utilizarea etichetei

Eticheta „Încredere în textile - Controlat sub aspectul noxelor conform Standardului OEKO-TEX®” este o marcă legală înregistrată pe plan internaţional. În consecinţă, la denumirea produsului şi la alte utilizări în scopuri publicitare ale mărcii de verificare trebuie respectate dispoziţiile formale ale standardului 100, în vederea evitării utilizării abuzive.

Vă rugăm să ne contactaţi dacă aveţi întrebări cu privire la regulile de configurare. Vă vom ajuta cu plăcere.

Indicaţii privind utilizarea etichetei

Pentru ca produsele textile să poată fi etichetate cu eticheta OEKO-TEX® și beneficia de publicitate ca atare, toate componentele, inclusiv accesoriile, trebuie să corespundă fără excepție cerințelor cuprinse în catalogul de criterii. Dovada în acest sens o constituie certificatul OEKO-TEX® eliberat.

O etichetă OEKO-TEX® este valabilă numai dacă pe aceasta este evidențiat numărul de verificare atribuit în mod real și institutul de verificare competent. Aceste date trebuie de asemenea să corespundă în mod obligatoriu cu certificatul propriu al firmei.

Produsele finite confecționate necesită la modul general un număr de verificare propriu, chiar dacă toate componentele au fost deja verificate cu succes după STANDARD 100 by OEKO-TEX® și certificate.

La așternuturile de pat este necesar să se țină cont, datorită căilor diferite de comercializare de către fabricanții de așternuturi și producătorii de materiale de umplutură, ca inscripționarea cu eticheta OEKO-TEX® să se aplice pe fața exterioară numai dacă atât așternutul cât și umplutura au fost verificate cu succes în conformitate cu Standardul OEKO-TEX®.

Un caz special este reprezentat de produsele care nu pot fi cuprinse în totalitatea lor în catalogul de criterii OEKO-TEX®. Pentru a se evita inducerea în eroare a cosumatorului, acestea nu pot fi etichetate cu eticheta OEKO-TEX® ca întreg și la un loc vizibil. Exemple pentru astfel de componente individuale certificabile OEKO-TEX® sunt între altele:

 • stofele de mobilă pentru scaune
 • centuri de siguranță pentru autovehicule
 • port-bebe-uri ale cărucioarelor pentru copii
 • țesături pentru șezlonguri și mobilier de grădină
 • suprafețe pentru șezut care se obțin din comerț separat

În astfel de situații vă rugăm să vă consultați cu persoana dvs. de contact de la institutul OEKO-TEX® competent.

Configuraţia grafică

Următoarele reguli de configurare privind colorarea etichetei OEKO-TEX® trebuie respectate în conformitate cu statutele în vigoare pentru orice formă de utilizare în scop publicitar. Independent de destinaţia de utilizare respectivă este de dorit o utilizare unitară a etichetelor OEKO-TEX®, pentru a menţine caracterul de identificare al semnului distinctiv.

 • Lățimea minimă a etichetei este de 27 mm (pentru a asigura o lizibilitate suficientă a etichetei).
 • Înălțimea etichetei poate varia în funcție de limba care apare în textul etichetei.

În designul mărcii, trebuie să se utilizeze următoarele culori:

Dacă, din anumite motive, eticheta poate fi doar în două culori, marca poate fi reprodusă dicromatic cu autorizare suplimentară din partea institutului de testare.

În cazul în care imprimarea se realizează în tonuri de gri, trebuie să se utilizeze următoarele valori:

Configuraţia lingvistică

 • Dacă, într-o anumită limbă, se utilizează umlautul pentru imprimare sau scriere, este permis să se utilizeze, de exemplu, „Öko-Tex®” sau „Øko-Tex®” în loc de „OEKO-TEX®” şi în legătură cu „STANDARD 100 by OEKO-TEX®”.
 • Marcarea poate fi recomandată la nivel naţional, în special în ţările scandinave. Pentru celelalte ţări, marcarea se face pe răspunderea solicitantului.
 • Versiunile neautorizate de Asociația OEKO-TEX® ale denumirii etichetei „Încredere în textile - Controlat sub aspectul noxelor conform standardului 100” nu sunt permise, deoarece pot modifica, respectiv falsifica enunţul etichetei.
 • În prezent sunt disponibile aproximativ 30 de versiuni lingvistice autorizate ale etichetei pentru toate pieţele-ţintă importante în care se comercializează produse certificate OEKO-TEX®. La cerere, Secretariatul OEKO-TEX® poate solicita pentru dvs. o traducere autorizată pentru limbile încă indisponibile.

Referirea neechivocă la produs

Pentru orice formă de utilizare cu scop publicitar a etichetei OEKO-TEX® (etichetarea produsului, marketing, comercializare) trebuie să se poată recunoaște bine la ce produs se referă însemnul OEKO-TEX®.

Acest lucru este valabil atât pentru poziționarea etichetei OEKO-TEX® însăși, cât și pentru etichetarea produsului sub formă de text, la care, prin indicarea corectă a numărului de verificare și a institutului de verificare, se face trimitere la o certificare OEKO-TEX® existentă.

Textele suplimentare care depășesc formularea autorizată a mărcii de verificare nu pot fi aplicate decât în afara etichetei.

Marcă înregistrată

Eticheta OEKO-TEX® reprezintă un însemn de marcă înregistrată pe plan internațional care este protejată legal prin Convenția de la Madrid.

 • Falsificările însemnului de marcă și abuzul de acesta sunt urmărite civil și penal.
 • O etichetă OEKO-TEX® este valabilă numai dacă pe aceasta este evidențiat numărul de verificare atribuit în mod real și institutul de verificare competent. Aceste date trebuie de asemenea să corespundă în mod obligatoriu cu certificatul propriu al firmei.

În acest mod Asociația Internaţională OEKO-TEX® poate verifica oricând dacă există o autorizaţie de utilizare a etichetei. Acest principiu al verificabilității lipsite de echivoc face parte din bazele sistemului de certificare și asigură încrederea consumatorului final în acest însemn de marcă.