Metode de verificare

Metodele de testare care trebuie utilizate în cadrul verificărilor toxicităţii OEKO-TEX® de către institutele membre autorizate sunt rezumate în documentul normativ „STANDARD 100 by OEKO-TEX® – Procedura de verificare”.

Testele de laborator cuprind în prezent 100 de parametri de verificare și se bazează pe normele de verificare internaționale precum și pe alte proceduri de testare recunoscute. Din acestea fac parte, de exemplu, și testele de simulare, care țin cont de toate căile posibile de pătrundere a substanţelor periculoase în corpul uman (pe cale orală, prin piele, prin respirație).

Volumul testării unui produs textil depinde, la fiecare etapă de prelucrare, de substanţele chimice utilizate în etapa respectivă de prelucrare care modifică produsul textil din punct de vedere calitativ. Volumul cerințelor ecologico-umane depinde de utilizarea produsului textil potrivit destinației acestuia. În principiu: cu cât contactul cu pielea este mai intens, cu atât trebuie respectate valori-limită mai stricte.

Testing and certification process according to STANDARD 100 by OEKO-TEX®