Managementul calităţii

Asigurarea calității operaționale

Sistemul benevol de verificare şi certificare al standardului 100 pune accentul pe răspunderea proprie a producătorilor din întreg lanţul textil. Prin declaraţia de conformitate întreprinderile documentează cu efecte juridice faptul că mostrele reprezentative verificate de institutul competent corespund calitativ cu articolele din producţia curentă, pe durata de valabilitate a certificatului OEKO-TEX®.

Premisa eliberării certificatului o constituie dovedirea cu succes a existenței unui sistem de asigurare a calității care să asigure continuu tehnologiile, coloranții și materialele auxiliare, rețetele și compozițiile de material consemnate în cererea de certificare.

În cazul în care solicitantul licenței colaborează cu alte întreprinderi, respectiv alți importatori, poate transmite acestora părți din managementul calității. Totuși și aceștia trebuie să documenteze faptul că au luat măsurile necesare în vederea asigurării calității ecologico-umane a produselor în procesul lor de producție.

Dacă un produs certificat este modificat calitativ prin schimbarea tehnologiei, reţete noi sau introducerea altor coloranţi şi materiale auxiliare, articolul textil trebuie verificat din nou de institutul de verificare competent şi caracteristicile sale trebuie documentate în cadrul unui certificat prelungit.

Managementul calităţii Asociaţiei OEKO-TEX®

Asociaţia Internaţională OEKO-TEX® contribuie prin numeroase măsuri la siguranţa produselor, la garantarea nivelului de verificare şi la protejarea mărcii de verificare OEKO-TEX® înregistrate. Din aceste măsuri fac parte:

  • un sistem de verificare unitar la nivel mondial aşa cum este definit în cadrul standardului 100 (procedura de verificare) şi în manualul intern
  • Şcolarizări precum schimburi de informaţii şi experienţă în cadrul cercurilor regulate de experţi cu reprezentanţii tuturor institutele de verificare autorizate
  • Cercetare şi perfecţionarea criteriilor
  • Teste în colaborare între institutele de verificare
  • Auditarea institutelor de verificare în privinţa monitorizării şi instruirea cu privire la calitatea verificării de către reprezentanţi ai Asociaţiei OEKO-TEX®
  • Auditările ale firmelor în vederea asigurării unei derulări optime a certificării şi susţinerea punctuală a asigurării calităţii în producţie

Auditări ale firmei

În vederea susţinerii şi optimizării punctuale a sistemului de asigurare a calităţii în producţie pentru întreprinderile care fac parte la nivel mondial din sistemul OEKO-TEX®, institutele membre OEKO-TEX® efectuează un audit, ca parte componentă obligatorie a certificării, la întreprinderea solicitantă.

Vizitele la firme la faţa locului le oferă auditorilor posibilitatea de a-şi forma o vedere de ansamblu asupra situaţiei interne şi, în acest mod, de a consilia sistematic întreprinderea cu privire la chestiunile şi problemele frecvente. Din această categorie fac parte, de exemplu, indicaţii cu privire la alegerea mostrelor de material adecvate, asistenţa la realizarea descrierilor grupelor de articole în certificat, precum şi asistenţă cu privire la declararea corectă şi completă a coloranţilor, materialelor auxiliare şi substanţelor chimice utilizate, cu includerea materialelor iniţiale şi a componentelor.

Alături de şcolarizarea responsabililor cu calitatea însărcinaţi cu punerea în aplicare a criteriilor OEKO-TEX® impuse, întreprinderile primesc sugestii detaliate din partea auditorilor şi în legătură cu utilizarea corectă şi legală a etichetei OEKO-TEX® pentru marcarea produselor şi în alte scopuri comerciale şi de marketing, în funcţie de necesităţi.

Monitorizarea firmei are loc imediat înainte sau după emiterea certificatului şi se va repeta o dată la trei ani.

Controale de verificare

Asociaţia Internaţională OEKO-TEX® finanțează în fiecare an verificări în producție în proporție de cel puțin 20% din totalul certificatelor emise.

Institutele membre autorizate cumpără articole cu etichete OEKO-TEX® disponibile în comerţ şi verifică dacă caracteristicile ecologico-umane ale produselor potrivit declaraţiei de conformitate a producătorului corespund cu calitatea mostrelor de verificare iniţiale.

Verificarea produselor în etape anterioare se efectuează pe baza mostrelor de material depuse de către producător.

În cazul nerespectării criteriilor impuse, solicitantul licenţei implicat este invitat imediat de către institutul OEKO-TEX® competent să remedieze defectele constatate şi să depună spre reverificare mostre din producţia remediată.

Abaterile repetate în cadrul controlului în producție pot avea drept consecință retragerea certificatului OEKO-TEX® existent.

Controalele la firmă

Suplimentar controalelor de produs disponibile pe piaţă Asociaţia Internaţională OEKO-TEX® angajează auditori independenți, care fac vizite inopinate, la nivel mondial, la întreprinderi care posedă un certificat OEKO-TEX®.

Aceştia verifică la faţa locului dacă condiţiile de producţie corespund cerinţelor standardului 100 şi, în caz de necesitate, oferă firmelor indicaţii cu privire la optimizarea sistemului existent de asigurarea a calităţii.

Protejarea drepturilor de marcă

Răspândirea și gradul de notorietate al etichetei „Încredere în textile - Controlat sub aspectul noxelor conform standardului 100” fac necesară protejarea efectivă a drepturilor de marcă înregistrate.

Dacă în cadrul controalelor de verificare, inspecţiilor în producţie şi observării pieţei de către institutele membre OEKO-TEX® autorizate se constată nereguli la produsele certificate, acest lucru poate avea drept consecinţă retragerea certificatului existent.

Acest lucru este valabil în următoarele cazuri:

  • Datele furnizate de producător cu privire la calitatea mărfii verificate aleator nu corespund cu mostra de verificare.
  • Producătorul nu a semnalat sau nu a semnalat la timp institutului de verificare competent al Asociaţiei Internaţionale OEKO-TEX® o modificare adusă calității tehnice a mărfii sale certificate.
  • Inscripționarea produsului textil certificat nu corespunde cerințelor standardului. Falsurile și abuzurile legate de semnul de marcă constituie infracțiune și sunt urmărite civil și penal de către Asociaţia OEKO-TEX®.