Concepţie

Industria textilă se caracterizează printr-o formă a colaborării în cadrul căreia, de la materia primă până la produsul textil finit, adeseori fiecare etapă de producție este localizată într-un alt loc de pe glob. Această structură puternic divizată se reflectă în raporturile de livrare complexe ale tuturor întreprinderilor afiliate, de-a lungul lanțului textil. La aceasta se adaugă prevederi de mediu diferite în fiecare țară cu producție textilă.

Aici intervine ideea de bază a standardului 100: Obiectivul catalogului de criterii îl constituie compensarea diferențelor existente la nivel global în evaluarea substanțelor periculoase. Cu sistemul OEKO-TEX® pot fi stabilite în orice etapă de prelucrare și înlăturate posibilele surse de intrare a substanțelor periculoase. Odată cu modificarea compoziţiei unui produs textil sau a materialului din punct de vedere chimic, este necesară o verificare.

  • Pentru întreprinderile din industria textilă şi de îmbrăcăminte, catalogul de criterii OEKO-TEX® oferă pentru prima dată un standard de evaluare științific, conceput în mod unitar, pentru securitatea ecologico-umană a textilelor, având în vedere natura globală și extrem de fragmentată a lanțului productiv în domeniul textil.
  • Eticheta OEKO-TEX® indică utilizatorilor interesați beneficiile suplimentare ale testării pentru îmbrăcăminte și alte textile eudermice. În acest mod eticheta oferă un important instrument decizional la achiziționarea textilelor.