Elemente esenţiale

Pentru punerea în aplicare a obiectivelor cu privire la o etichetă de produs sigură pentru consumator, precum şi la o normă unitară pentru evaluarea substanţelor periculoase, destinată producătorilor de textile şi îmbrăcăminte, sistemul OEKO-TEX® prevede următoarele componente:

  • criterii unitare de verificare la nivel internațional și fundamentate științific (relevante din punct de vedere textil și ecologico-uman)
  • reevaluare anuală şi dezvoltare continuă a valorilor limită şi criteriilor stabilite
  • Verificarea şi certificarea produselor textile prin intermediul institutelor independente de verificare cu competenţă de specialitate corespunzătoare
  • Verificarea produselor textile de bază, intermediare şi finite în toate etapele de prelucrare (principiul sistemului modular)
  • Utilizarea materialelor iniţiale certificate OEKO-TEX® conduce la efecte sinergice în verificare, între altele la o reducere a costurilor aferente verificării
  • Conformitatea produsului cu managementul calității în producție din întreprinderi
  • Auditări ale firmelor în vederea asigurării unei derulări optime a certificării şi susţinerea punctuală a asigurării calităţii în producţie
  • monitorizarea produselor prin controale de verificare regulate pe piaţă şi controale locale efectuate de auditori independenţi de la Asociaţia OEKO-TEX®