Címkehasználati útmutatások

A „Bizalom a textíliában – STANDARD 100 by OEKO-TEX® szerint ártalmas anyagokra bevizsgálva“ címke nemzetközi jogi védelem alatt álló márka.. Ennek megfelelően, hogy elkerülje a visszaélés-szerű használatot, a termék megjelölés, és a vizsgálati jel egyéb reklámcélú használata során feltétlenül figyelembe kell vennie az STANDARD 100 by OEKO-TEX® formális normáit.

Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, amennyiben a kialakítás szabályaival kapcsolatban kérdései lennének. Készséggel állunk rendelkezésére.

Címkehasználati útmutatások

Az OEKO-TEX® védjeggyel ellátott és ezzel hirdethető textiltermékeknek, beleértve valamennyi alkotórészüket és a kellékeket is, a követelményrendszer előírásainak feltétel nélkül meg kell felelniük. Ezt tanúsítja a kiállított OEKO-TEX® bizonyítvány.

Egy OEKO-TEX® címke csak akkor érvényes, ha azon egy ténylegesen kiadott vizsgálati szám, és az illetékes vizsgáló intézet megtalálható. Ezen adatoknak ezenkívül feltétlen egyezniük kell a vállalat saját bizonyítványán levőkkel.

A konfekcionált végtermékekhez általában saját vizsgálati számra van szükség, még akkor is, ha minden hozzávalót az STANDARD 100 by OEKO-TEX® szerint sikeresen megvizsgáltak és tanúsítottak.

Az ágynemű-huzatoknál, a huzatgyártók különböző terjesztési módja és a töltőanyagok előállítása miatt arra kell figyelni, hogy a termék külső oldalán csak akkor lehet az OEKO-TEX® címkét alkalmazni, ha a huzatot, és a töltőanyagot is sikeresen bevizsgálták az STANDARD 100 by OEKO-TEX® szerint.

Különleges esetnek számítanak azok a termékek, melyek összességükben az OEKO-TEX® követelményrendszer által nem rögzíthetőek. Ezeket, a vásárlók félrevezetésének elkerülése érdekében, nem lehet az OEKO-TEX® védjeggyel ellátni. Példák az ilyen, OEKO-TEX® szerint tanúsítható alkotórészekre többek között:

 • ülő garnitúrák bútorszövetei
 • gépjárművek biztonsági övei
 • gyermekkocsik kivehető huzatai
 • nyugágyak és kerti bútor huzatai
 • a kereskedelemben önállóan kapható ülő párnák

Kérjük, ilyen esetben egyeztessen az illetékes OEKO-TEX® intézet kapcsolattartó személyével.

Grafikai megjelenítés

Az OEKO-TEX® címke színezésére vonatkozóan a megjelenítés következő szabályait kell figyelembe venni az érvényes jogszabályok szerint bárminemű reklámcélú felhasználás esetén. A felhasználás mindenkori céljától függetlenül azért kívánatos az OEKO-TEX® címke egységes használata, hogy biztosítsa a védjegy felismerhetőségét.

 • címke minimális szélessége 27 mm (a megfelelő olvashatóság biztosítása érdekében).
 • A címke magassága a címkeszöveg nyelvének függvényében változhat.

címke kivitelezésénél a következő színeket kell alkalmazni:

Ha valamely különleges oknál fogva a címkét csak két színben lehet megjeleníteni, ezt csak a vizsgáló intézet külön engedélyével szabad megtenni.

Ha a címkét fekete-fehér nyomtatással lehet elkészíteni, akkor a következő fedettségi szinteket kell alkalmazni:

Nyelvi megjelenítés

 • Ha egy bizonyos nyelvben az Oe betűkapcsolatnak megfelelő más betű használatos, akkor az "OEKO-TEX®" és az "STANDARD 100 by OEKO-TEX®" írásmód helyett például az "Öko-Tex®" vagy "Øko-Tex®" írásmód is megengedett.
 • A megjelölés az egyes országokban szokásos módon történhet, különösen a skandináv országokban. A többi országban a megjelölés módjának kiválasztása az alkalmazó saját felelőssége.
 • A címkén, a „Bizalom a textíliában - STANDARD 100 by OEKO-TEX® szerint ártalmas anyagokra bevizsgálva”, olyan, az OEKO-TEX® Szervezet által nem elfogadott szövegfordítása nem alkalmazható, amely a védjegy mondanivalóját megváltoztathatja ill. meghamisíthatja.
 • Jelenleg a címke kereken 30 engedélyezett nyelvi változata áll rendelkezésére minden fontos célpiacra vonatkozóan, ahol OEKO-TEX® -tanúsított termékeket értékesítenek. Kérésére az OEKO-TEX® Titkárság elintézi Önnek a fordítást ezek között még nem szereplő nyelveken is.

Egyértelmű termék jelölés

Az OEKO-TEX® védjegy reklámjának bármely formája esetén (termékjelölés, marketing, forgalmazás) félreérthetetlenül felismerhetőnek kell lennie, hogy az OEKO-TEX® jel melyik termékre vonatkozik.

Ez mind magára az OEKO-TEX® címke elhelyezésére, mind a szövegformájú termékmegjelölésre is igaz, ahol a vizsgálati szám, és a vizsgáló intézet helyes megadása alatt utalni kell a meglévő OEKO-TEX® tanúsítványra is.

Kiegészítő szöveget, a védjegy hivatalos szövegén felül, csak a címkén kívül lehet alkalmazni.

Bejegyzett márka

Az OEKO-TEX® címke egy nemzetközileg regisztrált márkajel, amely a madridi megállapodás értelmében jogi védelem alatt áll.

 • A márkajegy hamisítása, és a vele történő visszaélés büntető- és polgárjogi eljárást von maga után.
 • Egy OEKO-TEX® címke csak akkor érvényes, ha azon egy ténylegesen kiadott vizsgálati szám, és az illetékes vizsgáló intézet megtalálható. Ezen adatoknak ezenkívül feltétlen egyezniük kell a vállalat saját bizonyítványán levőkkel.

Ily módon a nemzetközi OEKO-TEX® Szervezet által bármikor ellenőrizheti a címke használatának jogosultságát. Az ellenőrizhetőségnek ezen elve a tanúsítási rendszer alapja és biztosítja a végfelhasználók védjegy iránti bizalmát.