Minőségirányítás

Üzemi minőségbiztosítás

Az OEKO-TEX® Standards 100 önkéntes vizsgálati- és tanúsítási rendszer a textilgyártás tejes folyamata során, a gyártó személyes felelősségén alapul. A gyártó az általa aláírt megfelelőségi nyilatkozattal jogilag kötelezően igazolja, hogy az illetékes intézet által vizsgált reprezentatív minta az OEKO-TEX® bizonyítvány teljes futamideje alatt minőségében megegyezik az aktuálisan gyártott termékeivel.

A bizonyítvány kiállításának előfeltétele a minőségbiztosítási rendszer eredményes igazolása, amely garantálja a bizonyítvány kérvényében megadott technológiák, színezékek és segédanyagok, receptúrák és anyagösszetételek állandóságát.

Amennyiben a licenctulajdonos más vállalattal ill. importőrrel dolgozik együtt, a minőségbiztosítás egy része ezekre áthárítható. Azonban ezeknek is bizonyítaniuk kell, hogy üzemükben megteszik a szükséges intézkedéseket a termékek humánökológiai biztosításához.

Ha egy tanúsított termék a gyártástechnika átállása, új receptúrák vagy más színezékek és segédanyagok használata következtében minőségileg megváltozik, akkor az illetékes intézetnek újból be kell vizsgálnia a textíliát, és ennek a tulajdonságait kiterjesztett tanúsítvánnyal kell dokumentálnia.

Az OEKO-TEX® Szervezet minőségirányítása

A Nemzetközi OEKO-TEX® Szervezet számos intézkedésével hozzájárul a termékbiztonsághoz, a vizsgálati színvonal biztosításához, valamint a bejegyzett OEKO-TEX® vizsgálati jel védelméhez. Ezekhez tartozik:

  • egy világszerte egységes vizsgálati rendszer. amely az STANDARD 100 by OEKO-TEX® vizsgálati eljárásban és a belső Guide Book útmutatóban van meghatározva
  • Képzések valamint tudás- és tapasztalatcsere a feljogosított vizsgáló intézetek képviselőivel tartott rendszeres technikusi tanácskozások és szakértői körök formájában
  • Kutatás és követelményfejlesztések
  • Intézetek közötti körtesztek
  • Vizsgáló intézetek auditálása a vizsgálati minőség felügyeletére és oktatására, amelyet a Nemzetközi OEKO-TEX® Szervezet képviselői tartanak
  • Cégaudit az optimális tanúsítási folyamat biztosítására az üzemi minőségbiztosítás támogatására

Cégauditok

OEKO-TEX® tagintézetei a tanúsítási eljárás kötelező elemeként cégauditot tartanak a tanúsítást kérelmező vállaltnál.

A helyben, az üzemben végzett látogatások során az auditorok betekintést nyernek az üzem helyzetébe, és ez alapján tanácsokkal segíthetik a vállalatot a gyakran felmerülő kérdések és problémák vonatkozásában. Ide tartozik például a megfelelő anyagmintákkiválasztása, a bizonyítványban feltüntetett termékcsoport-leírások összeállításánál nyújtott segítség, valamint tanácsadás az alkalmazott színezékek és segédanyagok, vegyszerek megfelelő és teljes meghatározására az alapanyagok és hozzávalók bevonásával.

Az adott vállalatnál az OEKO-TEX® követelmények megvalósításáért felelős minőségügyi megbízottak képzésének kiegészítéseként a vállaltok részletes tanácsokat kapnak az auditoroktól, vagy igény esetén akár az OEKO-TEX® védjegy helyes és a törvényi előírásnak megfelelő alkalmazására, ha azt termékmegjelölésre vagy más marketing- és értékesítési célból használják.

A vállalat átvilágítása a tanúsítvány kiadása előtt vagy után közvetlenül kerül lefolytatására, majd három évente kerül megismétlésre.

Ellenőrző vizsgálatok

A Nemzetközi OEKO-TEX® Szervezet finanszírozza, hogy a kiállított bizonyítványok legalább 20%-a évente, a termékek alapján ellenőrizésre kerüljön.

A feljogosított tagintézetek megvásárolják a kereskedelmi forgalomban kapható OEKO-TEX® címkét viselő termékeket és ellenőrzik, hogy a termék humánökológiai termékei megegyeznek-e a gyártó megfelelőségi nyilatkozata alapján az eredeti próbadarab minőségével.

A megelőző szakaszok termékeinek vizsgálata a gyártó által rendelkezésre bocsátott anyagminták alapján történik.

A követelmények be nem tartása esetén az illetékes OEKO-TEX® intézet azonnal felszólítja a licencvevőt, hogy a lehető leggyorsabban szüntesse meg a megállapított hiányosságokat és küldjön be mintát a javított gyártási folyamatból újbóli ellenőrzésre.

A termékek ellenőrzésekor talált ismételt szabálytalanságoknak az érvényes Oeko-Tex® bizonyítvány visszavonása lehet a következménye.

Vállalatellenőrzések

A piaci termékellenőrzésen felül a Nemzetközi OEKO-TEX® Szervezet független auditorokat alkalmaz, akik világszerte bejelentés nélküli üzemlátogatást végeznek az OEKO-TEX® bizonyítvánnyal rendelkező vállalatoknál.

A független auditorok helyben ellenőrzik, hogy a gyártási feltételek megfelelnek-e az OEKO-TEX® Standards 100 követelményeinek, és szükség esetén tanácsokat nyújtanak a meglévő minőségbiztosítási rendszer optimalizálására.

Védjegyjogok oltalma

A „Bizalom a textíliában - Ártalmas anyagokra vizsgált STANDARD 100 by OEKO-TEX® szerint” védjegy elterjedése és ismertségi foka megköveteli a bejegyzett védjegyjog hatásos védelmét.

Amennyiben az ellenőrző vizsgálatok, üzemlátogatások és a megbízott OEKO-TEX® tagintézetek általi piackutatások során a tanúsított termékeknél szabálytalanságokat állapítanak meg, visszavonhatják az érvényes bizonyítványt.

Ez különösen érvényes a következő esetekben:

  • A gyártó által megadott adatok minősége a szúrópróbaszerű termékellenőrzések alapján nem egyezik meg a próbadarab minőségével.
  • A gyártó a tanúsított terméke műszaki minőségén olyan változtatást hajtott végre, amelyet nem vagy nem időben közölt a Nemzetközi OEKO-TEX® Szervezet illetékes vizsgáló intézetével.
  • A tanúsított textiltermékek megjelölése nem felel meg a szabvány követelményeinek. Hamisítások és a márkajelzéssel történő visszaélések büntetőjogi következményeket vonnak maguk után és az OEKO-TEX® Szervezet büntető- és polgárjogi eljárást kezdeményez.