Έλεγχος ισχύος

Η ισχύς των αριθμών πιστοποιητικών Oeko-Tex® μπορεί να ελεγχθεί συστηματικά, εφόσον οι συγκεκριμένοι αριθμοί είναι γνωστοί.

Γράψτε παρακαλούμε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης ένα συγκεκριμένο, κατά το δυνατόν ολοκληρωμένο αριθμό πιστοποίησης.

Υποδείξεις για τον έλεγχο εγκυρότητας:

  • Ως αποτέλεσμα της αναζήτησης θα εμφανιστούν η κατάσταση εγκυρότητας, η αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων καθώς και τα είδη, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί με τον συγκεκριμένο αριθμό. Εάν η κατάσταση ισχύος πρέπει να ελεγχθεί, θα σας γίνει ένδειξη της διεύθυνσης επαφής του αρμόδιου Ινστιτούτου.
  • Εάν δεν βρείτε το συγκεκριμένο αριθμό, ελέγξτε παρακαλούμε την καταχώρησή σας ή αποταθείτε γραπτά στη γραμματεία Oeko-Tex®.
  • Μία πληροφορία σχετικά με τον κάτοχο μίας συγκεκριμένης πιστοποίησης δεν μπορεί να δοθεί στα πλαίσια αυτής της αναζήτησής σας για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Εάν θέλετε να αποκτήσετε επαφή με τον κατασκευαστή ενός συγκεκριμένου προϊόντος, αποταθείτε παρακαλούμε γραπτά στη γραμματεία Oeko-Tex®, στη Ζυρίχη, η οποία ευχαρίστως θα προωθήσει την ερώτηση σας. Για λόγους προστασίας των δεδομένων δεν μπορεί να γίνεται επεξεργασία ή προώθηση προφορικών ερωτήσεων σχετικά με τον αριθμό πιστοποιητικού.