Προθεσμίες

Κατωτέρω μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση με τρέχουσες προθεσμίες της Διεθνούς ένωσης OEKO-TEX® καθώς και των μελών - ινστιτούτων και των γραφείων επικοινωνίας σε όλο τον κόσμο. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε για τη γλώσσα σας τις παρεχόμενες δυνατότητες επιλογής.

Full text search

Date (from/to)
/
Event
City
24/1/2018
 -
24/1/2018
23/1/2018
 -
25/1/2018
Trade fair

Texworld

North America | USA | New York City
24/1/2018
 -
26/1/2018
Trade fair

1st LIFESTYLE EXPO TOKYO Baby & Kids

Asia | Japan | Chiba
25/1/2018
 -
28/1/2018
Trade fair

Outdoor Retailer

North America | USA | 80202 Denver, CO