Προθεσμίες

Κατωτέρω μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση με τρέχουσες προθεσμίες της Διεθνούς ένωσης OEKO-TEX® καθώς και των μελών - ινστιτούτων και των γραφείων επικοινωνίας σε όλο τον κόσμο. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε για τη γλώσσα σας τις παρεχόμενες δυνατότητες επιλογής.

Full text search

Date (from/to)
/
Event
City
18/10/2018
 -
18/10/2018
Congress / Conference

AAFA Product Safety and Compliance Conference

Asia | Vietnam | Ho Chi Minh City
22/10/2018
 -
24/10/2018
8/11/2018
 -
11/11/2018
Trade fair

Outdoor Retailer

North America | USA | 80202 Denver, CO