Ακυρωθέντα πιστοποιητικά

Κατωτέρω θα βρείτε έναν επίκαιρο πίνακα των πιστοποιητικών OEKO-TEX® τα οποία αξιολογήθηκαν ως λανθασμένα από τη Διεθνή Κοινότητα OEKO-TEX® στα πλαίσια τακτικών ελέγχων προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε παρακαλούμε στη Γραμματεία OEKO-TEX®.