Υποδείξεις για τη χρήση της ετικέτας

Η ετικέτα "Ύφασμα εμπιστοσύνης - Ελεγμένο για βλαβερές ουσίες σύμφωνα με το πρότυπο STANDARD 100 by OEKO-TEX®" είναι ένα διεθνές νομικά προστατευμένο σήμα. Αντίστοιχα πρέπει κατά το χαρακτηρισμό προϊόντος και σε άλλες χρήσεις προώθησης του σήματος επικύρωσης να τηρείτε οπωσδήποτε τις επίσημες οδηγίες του προτύπου STANDARD 100 by OEKO-TEX®, προς αποφυγή καταχρηστικών χρήσεων.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μαςστην περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες διαμόρφωσης. Θα σας βοηθήσουμε ευχαρίστως.

Υποδείξεις για τη χρήση της ετικέτας

Για να αποκτήσουν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα το δικαίωμα να διαθέτουν ετικέτα πιστοποίησης OEKO-TEX® και να διαφημίζονται με αυτήν, πρέπει όλα ανεξαιρέτως τα συστατικά τους υλικά, συμπεριλαμβανομένων και των αξεσουάρ τους, να εκπληρούν τις απαιτήσεις του καταλόγου κριτηρίων. Η απόδειξη για αυτό είναι το εκδιδόμενο πιστοποιητικό OEKO-TEX®.

Μία ετικέτα OEKO-TEX® είναι τότε μόνο έγκυρη, όταν αναφέρει ένα πραγματικά αποδοθέντα αριθμό ελέγχου και το αρμόδιο Ελεγκτικό Ινστιτούτο. Οι προαναφερόμενες ενδείξεις πρέπει εκτός τούτου να είναι οπωσδήποτε ταυτόσημες με τις αντίστοιχες ενδείξεις επί του σχετικού Πιστοποιητικού, το οποίο διαθέτει η πιστοποιημένη επιχείρηση.

Τελικά προϊόντα ένδυσης χρειάζονται κατά κανόνα έναν ειδικό αριθμό ελέγχου, ακόμα και στην περίπτωση, κατά την οποία όλα τα συστατικά τους έχουν ήδη υποβληθεί σε έναν επιτυχή έλεγχο και είναι ήδη πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Στις περιπτώσεις καλυμμάτων κλινοσκεπασμάτων πρέπει να δοθεί προσοχή στο ότι η σηματοδότηση μέσω μίας ετικέτας OEKO-TEX® επιτρέπεται να εφαρμοστεί τότε μόνο στην εξωτερική πλευρά των καλυμμάτων, όταν τόσο το εξωτερικό κάλυμμα, όσο και το υλικό πλήρωσης έχουν υποβληθεί σε επιτυχή έλεγχο σύμφωνα με το πρότυπο πιστοποίησης STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Μια ειδική περίπτωση αποτελούν προϊόντα, τα οποία στο σύνολο τους δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο κριτηρίων OEKO-TEX®. Αυτά στο σύνολο τους δεν επιτρέπεται να έχουν ορατό χαρακτηρισμό της ετικέτας OEKO-TEX®, προς αποφυγή παραπλάνησης των καταναλωτών. Παραδείγματα για τέτοιου είδους μεμονωμένα συστατικά στοιχεία, τα οποία έχουν τη δυνατότητα πιστοποίησης σύμφωνα με το σύστημα OEKO-TEX®, είναι μεταξύ άλλων:

 • Υφάσματα επένδυσης επίπλων για ολόκληρα σετ
 • Ζώνες ασφαλείας για αυτοκίνητα
 • Γαρνιτούρες περιπάτου για μωρουδιακά καροτσάκια
 • Στρώματα για ξαπλώστρες ηλιοθεραπείας και έπιπλα κήπου
 • Μαξιλαράκια καθισμάτων, που προσφέρονται ξεχωριστά στο εμπόριο

Συνεννοηθείτε παρακαλούμε στις περιπτώσεις αυτές με ένα αρμόδιο πρόσωπο του εντεταλμένου Ινστιτούτου OEKO-TEX®.

Γραφική διαμόρφωση

Σύμφωνα με τους κανονισμούς σε οποιαδήποτε μορφή της διαφημιστικής χρήσης πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες διαμόρφωσης αναφορικά με το χρωματισμό της ετικέτας OEKO-TEX®. Ανεξάρτητα από τον εκάστοτε επιδιωκόμενο σκοπό, επιθυμητή είναι μία ενιαία χρησιμοποίηση της ετικέτας OEKO-TEX®, για να τηρηθεί μία αναγνωρισιμότητα του ελεγκτικού σήματος.

 • Το ελάχιστο πλάτος της ετικέτας ανέρχεται σε 27 χιλ. (ώστε η ετικέτα να είναι επαρκώς ευανάγνωστη).
 • Το ύψος της ετικέτας επιτρέπεται να διαφέρει, ανάλογα με τη γλώσσα του κειμένου της ετικέτας.

Στο σχέδιο του σήματος πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα εξής χρώματα:

Εάν, για συγκεκριμένους λόγους, η ετικέτα μπορεί να είναι μόνο σε δύο χρώματα, το σήμα μπορεί να αναπαραχθεί δίχρωμο, με επιπλέον εξουσιοδότηση από το Ινστιτούτο δοκιμών.

Σε περίπτωση που η εκτύπωση γίνει σε γκρι κλίμακα, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι εξής τιμές:

Γλωσσική διαμόρφωση

 • Εάν σε μία γλώσσα η χρήση διαλυτικών μεταφωνίας χρησιμοποιείται για εκτύπωση ή γραφή, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα, "Öko-Tex®" ή "Øko-Tex®" αντί για "OEKO-TEX®" και με αναφορά σε "STANDARD 100 by OEKO-TEX®".
 • Η σήμανση μπορεί να συστήνεται σε εθνικό επίπεδο, κυρίως στις Σκανδιναβικές χώρες. Κατά τα λοιπά, η σήμανση είναι ευθύνη του αιτούντα.
 • Άλλες μεταφράσεις του τίτλου επί της ετικέτας „Ύφασμα εμπιστοσύνης - Ελεγμένο για βλαβερές ουσίες σύμφωνα με το STANDARD 100 by OEKO-TEX®“, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από την Ένωση OEKO-TEX® δεν επιτρέπονται, επειδή άλλες σχετικές φράσεις θα μπορούσαν να αλλάξουν ή ακόμα και να παραποιήσουν το νόημα της ετικέτας.
 • Διαθέσιμες είναι προς το παρόν περίπου 30 εγκεκριμένες φράσεις επί της ετικέτας για όλες τις σημαντικές αγορές, όπου προσφέρονται στο εμπόριο προϊόντα, πιστοποιημένα σύμφωνα με το σύστημα OEKO-TEX®. Κατόπιν ζήτησης η γραμματεία OEKO-TEX® ζητάει μια εξουσιοδοτημένη μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα που δεν είναι διαθέσιμη.

Σαφής αναφορά σε προϊόν

Σε όλες τις περιπτώσεις διαφημιστικής χρήσης μίας ετικέτας OEKO-TEX® (ονομασία προϊόντος, μάρκετινγκ, πωλήσεις) πρέπει να είναι σαφές, σε ποιο προϊόν αναφέρεται το σήμα OEKO-TEX®.

Ο κανόνας αυτός ισχύει τόσο σχετικά με το σημείο της εφαρμογής της ετικέτας OEKO-TEX®, όσο και σχετικά με τον τίτλο τού προϊόντος υπό μορφή κειμένου, όπου με σωστή αναφορά του αριθμού ελέγχου και του Ελεγκτικού Ινστιτούτου, γίνεται υπόδειξη για μια υπάρχουσα πιστοποίηση OEKO-TEX®.

Συμπληρωματικές φράσεις, οι οποίες υπερβαίνουν το εγκεκριμένο κείμενο του ελεγκτικού σήματος, πρέπει να βρίσκονται εκτός της ετικέτας.

Προστατευμένο σήμα

Μία ετικέτα OEKO-TEX® είναι ένα σήμα κατατεθέν με διεθνή κατοχύρωση δικαιωμάτων και νομική προστασία σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα Συνθήκη της Μαδρίτης.

 • Παραχαράξεις της ετικέτας και σχετικές καταχρήσεις διώκονται στα ποινικά και πολιτικά δικαστήρια.
 • Μία ετικέτα OEKO-TEX® είναι τότε μόνο έγκυρη, όταν αναφέρει ένα πραγματικά αποδοθέντα αριθμό ελέγχου και το αρμόδιο Ελεγκτικό Ινστιτούτο. Οι προαναφερόμενες ενδείξεις πρέπει εκτός τούτου να είναι οπωσδήποτε ταυτόσημες με τις αντίστοιχες ενδείξεις επί του σχετικού Πιστοποιητικού, το οποίο διαθέτει η πιστοποιημένη επιχείρηση.

Με τον τρόπο αυτό η Διεθνής Κοινότητα OEKO-TEX® δύναται να ελέγξει ανά πάσα στιγμή, εάν σε μία συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει δικαιοδοσία χρήσης της ετικέτας OEKO-TEX®. Αυτός ο κανόνας της σαφούς δυνατότητας ελέγχου ανήκει στις βασικές αρχές του συστήματος πιστοποίησης και αποτελεί εγγύηση για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς το σήμα OEKO-TEX®.