Μέθοδοι ελέγχου

Οι μέθοδοι ελέγχου που πρέπει να εφαρμοστούν στα πλαίσια των ελέγχων επιβλαβών ουσιών της OEKO-TEX® από τα εξουσιοδοτημένα μέλη - ινστιτούτα περιλαμβάνονται στο έγγραφο του προτύπου „STANDARD 100 by OEKO-TEX® – Διαδικασία ελέγχου".

Οι εργαστηριακοί έλεγχου περιλαμβάνουν επί του παρόντος περίπου 100 παραμέτρους ελέγχου και βασίζονται σε διεθνή πρότυπα ελέγχων καθώς και σε περαιτέρω αναγνωρισμένες διαδικασίες ελέγχων. Σε αυτούς ανήκουν για παράδειγμα και τεστ προσομοιώσεων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη όλους τους πιθανούς τρόπους πρόσληψης επιβλαβών ουσιών για το ανθρώπινο σώμα (δια στόματος, μέσω του δέρματος, μέσω της αναπνοής).

Η δαπάνη ελέγχου ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος σε κάθε βαθμίδα επεξεργασίας εξαρτάται από τα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα χημικά, τα οποία τροποποιούν ποιοτικά τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Το μέγεθος των απαιτήσεων στον οικολογικό τομέα του ανθρώπου προσανατολίζεται στην προβλεπόμενη χρήση του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος. Κατά κανόνα ισχύει: Όσο πιο άμεση είναι η επαφή ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος με το δέρμα, τόσο πιο αυστηρές οριακές τιμές πρέπει να πληρούνται.

Testing and certification process according to STANDARD 100 by OEKO-TEX®