Κριτήρια ελέγχου

Κεντρική αξίωση του συστήματος STANDARD 100 by OEKO-TEX®, από την εισαγωγή του το 1992, είναι η ανάπτυξη κριτηρίων ελέγχου, οριακών τιμών και δοκιμαστικών μεθόδων με επιστημονική βάση. Βασιζόμενο στον ευρύ και αυστηρό κατάλογο μέτρων του με αρκετές εκατοντάδες νομοθετικά κατοχυρωμένες μεμονωμένες ουσίες, το σύστημα STANDARD 100 by OEKO-TEX® συνυπολογίζει τα εξής:

  • Σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως απαγορευμένα μέσα αζωχρωστικών ουσιών, φορμαλδεΰδη, πενταχλωροφαινόλη, κάδμιο, νικέλιο, κτλ..
  • Πολυάριθμα κρίσιμα για την υγεία χημικά, ακόμη και εάν δεν έχουν ακόμη ρυθμιστεί νομοθετικά.
  • Αξιώσεις των Παραρτημάτων XVII και XIV του Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Χημικών REACh, καθώς και του καταλόγου υποψηφίων ECHA SVHC, εφόσον είναι σχετικές, κατά την εκτίμηση των ειδικών ομάδων της κοινότητας OEKO-TEX®, για υφάσματα, ρουχισμό ή εξαρτήματα. Ως σχετικά διαβαθμισμένες συζητήσεις και εξελίξεις, στις ενημερώσεις του STANDARD 100 by OEKO-TEX® συνυπολογίζονται αξιώσεις το συντομότερο δυνατόν και κατά τον καλύτερο τρόπο.
  • Αξιώσεις των αμερικανικών CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Acts) για το μόλυβδο.
  • Πολυάριθμες και σχετικές με το περιβάλλον κατηγορίες ουσιών

Με την πολυετή εμπειρία του, το σύστημα STANDARD 100 by OEKO-TEX® συμβάλλει, έτσι, από πλευράς καταναλωτή, σε μία υψηλή και αποτελεσματική ασφάλεια προϊόντων. Κριτήρια ελέγχου και οριακές τιμές υπερβαίνουν πολλές φορές τις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές. Πολυάριθμοι έλεγχοι προϊόντων και τακτικοί εταιρικοί έλεγχοι φροντίζουν, επίσης, για μία παγκοσμίως συνεχή ευαισθητοποίηση της βιομηχανίας σχετικά με τον υπεύθυνο χειρισμό των χημικών. Χάρη σε αυτό το σχέδιο, το σύστημα STANDARD 100 by OEKO-TEX® έχει εδώ και πολλά χρόνια έναν πρωτοπόρο ρόλο.

Έναν πλήρη πίνακα όλων των παραμέτρων ελέγχου και των επιτρεπτών οριακών τιμών θα βρείτε στο μενού με τίτλο "Οριακές τιμές".