Σύστημα κατά φάσεις εργασίας

Η πιστοποίηση προϊόντων σύμφωνα με το πρότυπο STANDARD 100 by OEKO-TEX® είναι ένα αρθρωτό σύστημα, δηλαδή τα κλωστοϋφαντουργικά είδη μπορούν να ελέγχονται και πιστοποιούνται σε κάθε βαθμίδα της επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής αξεσουάρ).

Συνεπώς μια έκδοση πιστοποιητικού είναι δυνατή για:

➔ πρώτες ύλες, ίνες, νήματα
➔ κλωστές, ακατέργαστες και κατεργασμένες
➔ σταθερά υφάσματα, ακατέργαστα και κατεργασμένα (βαμμένα, εκτυπωμένα, φινιρισμένα)
➔ προϊόντα ένδυσης
➔ κλωστοϋφαντουργικά και μη κλωστοϋφαντουργικά αξεσουάρ

Στοιχεία ενός τελικού προϊόντος που έχουν πιστοποιηθεί μια φορά αναγνωρίζονται στα πλαίσια διαδικασιών πιστοποίησης στις ακόλουθες βαθμίδες διαδικασίας μέσω παρουσίασης ενός έγκυρου πιστοποιητικού και αντιπροσωπευτικών υλικών δειγμάτων και δεν πρέπει να ελέγχονται στο έτοιμο προϊόν εκ νέου.

Μέσω αυτής της αρχής συστήματος κατά φάσεις μπορούν κατά βάση να αποφεύγονται διπλοί έλεγχοι και η οικονομική δαπάνη για την πιστοποίηση κατανέμεται σε όλες τις εμπλεκόμενες βαθμίδες παραγωγής. Με αυτό τον τρόπο η πιστοποίηση OEKO-TEX® είναι επίσης ενδιαφέρουσα και για επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων ένδυσης με τα προϊόντα με πολύπλοκη δομή.

Την ευθύνη για την ανθρώπινη οικολογική ποιότητα ενός έτοιμου τελικού προϊόντος φέρει ο κατασκευαστής, ο οποίος με βάση την εκάστοτε βαθμίδα διαδικασίας, επηρεάζει τη χημική σύνθεση μέσω της επιλογής των συστατικών. Το πιστοποιητικό OEKO-TEX® αντιπροσωπεύει αυτή την ευθύνη για έναν χρόνο της σύμμορφης παραγωγής OEKO-TEX®, η οποία προϋποθέτει μια δεσμευτική με συμβόλαιο υποχρέωση της επιχείρησης στο σύστημα OEKO-TEX®.