Βασικά στοιχεία

Για την επίτευξη των στόχων μίας αξιόπιστης σήμανσης προϊόντων καθώς και μίας ενιαίας κλίμακας ασφαλείας για την αξιολόγηση των επιβλαβών ουσιών εκ μέρους των παραγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης, το OEKO-TEX® προβλέπει τα εξής συστατικά στοιχεία: