Κατεβάσματα (Downloads)

Κατωτέρω μπορείτε να κατεβάσετε επίσημα έγγραφα, όπως πρότυπα ελέγχων και έντυπα αιτήσεων καθώς και περαιτέρω πληροφοριακό υλικό όπως φυλλάδια, δελτία τύπου, ενημερωτικά δελτία και επιχειρησιακά πορτρέτα.

Παρακαλούμε επιλέξτε για αυτό την επιθυμητή κατηγορία ή γλώσσα. Στις μεταφράσεις ισχύουν σε περίπτωση αμφιβολίας, φράσεις της Γερμανικής γλωσσικής έκδοσης.

year
Category
OEKO-TEX® Services
Language
16/4/2019

STeP by OEKO-TEX® - 标准

STeP by OEKO-TEX® - 标准.pdf (PDF, 4516 KB)

Language: 简体中文 | Category: Standards
12/4/2019

STeP by OEKO-TEX® - Standard

STeP by OEKO-TEX® - Standard.pdf (PDF, 4067 KB)

Language: Deutsch | Category: Standards
12/4/2019

STeP by OEKO-TEX® - Standard

STeP by OEKO-TEX® - Standard.pdf (PDF, 4030 KB)

Language: English | Category: Standards
12/4/2019

STeP by OEKO-TEX® - Standard

STeP by OEKO-TEX® - Standard.pdf (PDF, 4030 KB)

Currently available in english language only.

Language: 繁體中文 | Category: Standards
12/4/2019

STeP by OEKO-TEX® - Standard

STeP by OEKO-TEX® - Standard.pdf (PDF, 4030 KB)

Currently available in english language only.

Language: Español | Category: Standards