Κατεβάσματα (Downloads)

Κατωτέρω μπορείτε να κατεβάσετε επίσημα έγγραφα, όπως πρότυπα ελέγχων και έντυπα αιτήσεων καθώς και περαιτέρω πληροφοριακό υλικό όπως φυλλάδια, δελτία τύπου, ενημερωτικά δελτία και επιχειρησιακά πορτρέτα.

Παρακαλούμε επιλέξτε για αυτό την επιθυμητή κατηγορία ή γλώσσα. Στις μεταφράσεις ισχύουν σε περίπτωση αμφιβολίας, φράσεις της Γερμανικής γλωσσικής έκδοσης.

year
Category
OEKO-TEX® Services
Language
21/2/2018

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Supplement Spezialartikel

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Supplement Spezialartikel.pdf (PDF, 3853 KB)

Language: Deutsch | Category: Standards
21/2/2018

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Supplement Special Articles

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Supplement Special Articles.pdf (PDF, 3853 KB)

Language: English | Category: Standards
21/2/2018

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Supplement Special Articles

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Supplement Special Articles.pdf (PDF, 3853 KB)

Currently available in english language only.

Language: Español | Category: Standards
21/2/2018

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Supplement Special Articles

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Supplement Special Articles.pdf (PDF, 3853 KB)

Currently available in english language only.

Language: Français | Category: Standards
21/2/2018

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Supplement Special Articles

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Supplement Special Articles.pdf (PDF, 3853 KB)

Currently available in english language only.

Language: Greek | Category: Standards