Κατεβάσματα (Downloads)

Κατωτέρω μπορείτε να κατεβάσετε επίσημα έγγραφα, όπως πρότυπα ελέγχων και έντυπα αιτήσεων καθώς και περαιτέρω πληροφοριακό υλικό όπως φυλλάδια, δελτία τύπου, ενημερωτικά δελτία και επιχειρησιακά πορτρέτα.

Παρακαλούμε επιλέξτε για αυτό την επιθυμητή κατηγορία ή γλώσσα. Στις μεταφράσεις ισχύουν σε περίπτωση αμφιβολίας, φράσεις της Γερμανικής γλωσσικής έκδοσης.

year
Category
OEKO-TEX® Services
Language
19/6/2019

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Limit Values and Individual Substances According to Appendices 4 & 5

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Limit Values and Individual Substances According to Appendices 4 & 5.pdf (PDF, 592 KB)

Language: 繁體中文 | Category: Standards
19/6/2019

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Limit Values and Individual Substances According to Appendices 6 & 7

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Limit Values and Individual Substances According to Appendices 6 & 7.pdf (PDF, 668 KB)

Language: 繁體中文 | Category: Standards
19/6/2019

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - 標準

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - 標準.pdf (PDF, 2633 KB)

Language: 繁體中文 | Category: Standards
19/6/2019

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Limit Values and Individual Substances According to Appendices 4 & 5

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Limit Values and Individual Substances According to Appendices 4 & 5.pdf (PDF, 582 KB)

Language: 简体中文 | Category: Standards
19/6/2019

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Limit Values and Individual Substances According to Appendices 6 & 7

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Limit Values and Individual Substances According to Appendices 6 & 7.pdf (PDF, 656 KB)

Language: 简体中文 | Category: Standards